Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020402996
DokumentID: 21/122645 - Innspill til klageutvalgets sak 094/21 Klagesak - Tanum kirkegård - klage på vedtak om ikke tildeling av ny urnegrav til utenbygdsboende
ArkivsakID: 21/8149 - Klagesak - Tanum kirkegård, klage på vedtak om ikke tildeling av ny urnegrav til utenbygdsboende
Journaldato: 15.06.2021
Brevdato: 15.06.2021
Dokumentansvarlig: Christian Strandenæs
Journalpostkategori: Epost
Hjemmel: offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13

Avsender(e)

Ivar Loseth

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS