Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020402965
DokumentID: 21/122614 - Referatsaker
ArkivsakID: 21/9997 - Hovedutvalg for barn og unge - 18.06.2021
Journaldato: 15.06.2021
Brevdato: 15.06.2021
Dokumentansvarlig: Lusine Mkrtchyan

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS