Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020402907
DokumentID: 21/122556 - Etterspurt tilleggsinformasjon til planutvalgets sak 133/21 Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22 - områderegulering - 1. gangs behandling
ArkivsakID: 15/142742 - Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22 - områderegulering
Journaldato: 15.06.2021
Brevdato: 15.06.2021
Dokumentansvarlig: Borgny Danielsen
Journalpostkategori: Epost
ACOS Innsyn levert av ACOS AS