Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020401184
DokumentID: 21/120833 - Tilleggsopplysninger til sak 048/21 "Svømmeopplæring i bærumsskolen"
ArkivsakID: 21/10029 - Svømmeopplæring i bærumsskolen
Journaldato: 15.06.2021
Brevdato: 15.06.2021
Dokumentansvarlig: Kari Kolbjørnsen Bjerke

Sendt til

Hovedutvalg for barn og unge
ACOS Innsyn levert av ACOS AS