Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020400242
DokumentID: 21/119891 - Beregning av selvkost for Trygghetspakken
ArkivsakID: 21/8450 - Selvkost for Trygghetspakken
Journaldato: 14.06.2021
Brevdato: 11.06.2021
Dokumentansvarlig: Marianne Maakestad
ACOS Innsyn levert av ACOS AS