Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020399958
DokumentID: 21/119607 - Høring - Forslag til midlertidige endringer i valgforskriften - smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av stortingsvalget 2021
ArkivsakID: 21/9981 - Høring - Forslag til midlertidige endringer i valgforskriften - smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av stortingsvalget 2021
Journaldato: 11.06.2021
Brevdato: 10.06.2021
Dokumentansvarlig: Borgny Danielsen
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 DEP
0032 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS