Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020397016
DokumentID: 21/116665 - Digitale samhandlingsplattformer i bærumsskolen
ArkivsakID: 21/9776 - Digitale samhandlingsplattformer i bærumsskolen
Journaldato: 15.06.2021
Brevdato: 15.06.2021
Dokumentansvarlig: Kari Kolbjørnsen Bjerke

Sendt til

Hovedutvalg for barn og unge

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS