Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020396576
DokumentID: 21/116225 - Innspill angående svømmeopplæring i Bærum
ArkivsakID: 21/7818 - Hovedutvalg for barn og unge - 08.06.2021
Journaldato: 08.06.2021
Brevdato: 08.06.2021
Dokumentansvarlig: Lusine Mkrtchyan
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Bjørn Sigurd Hjetland - Hovedtillitsvalgt

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS