Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020395423
DokumentID: 21/115072 - Oppnevning av stemmestyrer og stemmemottakere - stortings- og sametingsvalget 2021
ArkivsakID: 21/9642 - Oppnevning av stemmestyrer og stemmemottakere - stortings- og sametingsvalget 2021
Journaldato: 08.06.2021
Brevdato: 07.06.2021
Dokumentansvarlig: Eirik Lindstrøm
ACOS Innsyn levert av ACOS AS