Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020391439
DokumentID: 21/111088 - Referatsaker
ArkivsakID: 21/9163 - Eierutvalget - 09.06.2021
Journaldato: 02.06.2021
Brevdato: 02.06.2021
Dokumentansvarlig: Irene Jensen

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS