Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020390276
DokumentID: 21/109925 - Vedr. Utbygging av området Ballerud-Johs Faales vei 80-100 - Kleivvein 22
Innspill fra beboerne i Johs Faales vei 26-78
ArkivsakID: 15/142742 - Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22 - områderegulering
Journaldato: 01.06.2021
Brevdato: 31.05.2021
Dokumentansvarlig: Claudia Christine Gheorghe
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Birger Tangen

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS