Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020389328
DokumentID: 21/108977 - Svar på spørsmål fra representanten Skauge (H) vedr. grunnvarme i Sandvika Øst
ArkivsakID: 21/3386 - Kommunedirektøren - svar på spørsmål i Formannskapet 2021
Journaldato: 31.05.2021
Brevdato: 31.05.2021
Dokumentansvarlig: Arthur Wøhni

Sendt til

Formannskapet
ACOS Innsyn levert av ACOS AS