Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020388337
DokumentID: 21/107986 - Ivaretakelse av barnets rett til å bli hørt
ArkivsakID: 21/6595 - Klage over avslag om skoleplass på Oksenøya skole 1. trinn august 2021
Journaldato: 31.05.2021
Brevdato: 31.05.2021
Dokumentansvarlig: Torleif Grendahl

Sendt til

Klageutvalget

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS