Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020388333
DokumentID: 21/107982 - Ivaretakelse av barnets rett til å bli hørt
ArkivsakID: 21/6288 - Klage på avslag om skoleplass ved Storøya skole
Journaldato: 31.05.2021
Brevdato: 31.05.2021
Dokumentansvarlig: Torleif Grendahl

Sendt til

Klageutvalget

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS