Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020387641
DokumentID: 21/107290 - Utfyllende opplysninger til klagesaker om skoleplass Oksenøya og Storøya skoler
ArkivsakID: 21/8725 - Referatsak Svar på spørsmål fra Halvdan svar til sak 072/21 og 073/21
Journaldato: 31.05.2021
Brevdato: 30.05.2021
Dokumentansvarlig: Torleif Grendahl
ACOS Innsyn levert av ACOS AS