Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020385808
DokumentID: 21/105457 - Godkjenning av protokoll
ArkivsakID: 21/8896 - Hovedutvalg for bistand og omsorg - 09.06.2021
Journaldato: 28.05.2021
Brevdato: 26.05.2021
Dokumentansvarlig: Sindre Lågøen Hjetland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS