Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020385807
DokumentID: 21/105456 - Klage over vedtak om avslag på søknad om brukerstyrt personlig assistanse
ArkivsakID: 21/8853 - Klage over vedtak - avslag BPA
Journaldato: 03.06.2021
Brevdato: 02.06.2021
Dokumentansvarlig: Cecilie P. Øyen
Hjemmel: offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS