Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020385577
DokumentID: 21/105226 - Klage over vedtak om avslag på søknad om koordinator og individuell plan
ArkivsakID: 21/8851 - Klageover avslag på tildelt koordinator og individuellplan
Journaldato: 03.06.2021
Brevdato: 02.06.2021
Dokumentansvarlig: Cecilie P. Øyen
Hjemmel: offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS