Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020385376
DokumentID: 21/105025 - Tilleggsdokumentasjon sak 084/21 - Klage på avslag om skoleplass
ArkivsakID: 21/5836 - Klage på avslag om skoleplass ved Storøya skole
Journaldato: 26.05.2021
Brevdato: 26.05.2021
Dokumentansvarlig: Cai Birger Nesset
Hjemmel: offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS