Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020385334
DokumentID: 21/104983 - Referatsaker
ArkivsakID: 21/8863 - Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur - 02.06.2021
Journaldato: 26.05.2021
Brevdato: 26.05.2021
Dokumentansvarlig: Stig Olai Kapskarmo

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS