Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020384751
DokumentID: 21/104400 - Henvendelser og innspill
ArkivsakID: 21/7818 - Hovedutvalg for barn og unge - 08.06.2021
Journaldato: 08.06.2021
Brevdato: 25.05.2021
Dokumentansvarlig: Lusine Mkrtchyan

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS