Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020383085
DokumentID: 21/102734 - Svar på spørsmål fra Halvdan Skard til sak 072/21 og 073/21
ArkivsakID: 21/8725 - Referatsak Svar på spørsmål fra Halvdan svar til sak 072/21 og 073/21
Journaldato: 31.05.2021
Brevdato: 30.05.2021
Dokumentansvarlig: Torleif Grendahl

Sendt til

Klageutvalget
ACOS Innsyn levert av ACOS AS