Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020382236
DokumentID: 21/101885 - Stabæk Fotball ønske om nasjonale tiltak
ArkivsakID: 20/24056 - Kommunedirektøren - henvendelser omhandlende tiltak i lokal forskrift om forebygging av koronasmitte
Arkivsak kun for henvendelser vedr. smitteverntiltak og lokal forskrift
Journaldato: 20.05.2021
Brevdato: 20.05.2021
Dokumentansvarlig: Hilde Stranden Lystad
Journalpostkategori: Epost

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS