Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020380974
DokumentID: 21/100623 - Sakstillegg vedr. klageutvalgets sak 073/21
ArkivsakID: 21/6288 - Klage på avslag om skoleplass ved Storøya skole
Journaldato: 19.05.2021
Brevdato: 19.05.2021
Dokumentansvarlig: Cai Birger Nesset
Hjemmel: offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS