Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020380345
DokumentID: 21/99994 - Innspill fra naboer til felt B2.1, Bekkestua Sør v/Per Olav Ramstad
ArkivsakID: 15/152661 - Bekkestua sør - områderegulering
Journaldato: 19.05.2021
Brevdato: 18.05.2021
Dokumentansvarlig: Borgny Danielsen
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Per Olav Ramstad
Kleivveien 17
1356 BEKKESTUA
ACOS Innsyn levert av ACOS AS