Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020379155
DokumentID: 21/98804 - Brukerorganisasjonenes navn - Råd for personer med funksjonsnedsettelse.
ArkivsakID: 20/8736 - Årsmeldinger - Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Journaldato: 18.05.2021
Brevdato: 18.05.2021
Dokumentansvarlig: Anne-Grete Bukier

Sendt til

Kommunestyret
ACOS Innsyn levert av ACOS AS