Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020376827
DokumentID: 21/96476 - Klagesak - Tanum kirkegård - klage på vedtak om ikke tildeling av ny urnegrav til utenbygdsboende
ArkivsakID: 21/8149 - Klagesak - Tanum kirkegård, klage på vedtak om ikke tildeling av ny urnegrav til utenbygdsboende
Journaldato: 04.06.2021
Brevdato: 04.06.2021
Dokumentansvarlig: Kaia Gunby Berger
Hjemmel: offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS