Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020376382
DokumentID: 21/96031 - Referatsaker
ArkivsakID: 21/7798 - Kommunestyret - 26.05.2021
Journaldato: 11.05.2021
Brevdato: 11.05.2021
Dokumentansvarlig: Tone Halvorsen

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS