Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020374562
DokumentID: 21/94211 - Notat om oppfølging av handlingsplan mot vold i nære relasjoner
ArkivsakID: 20/10289 - Forslag til handlingsplan mot vold i nære relasjoner "Kunnskap til å se, mot til å handle 2020-2022"
Journaldato: 28.05.2021
Brevdato: 12.05.2021
Dokumentansvarlig: Nina Kolbjørnsen

Sendt til

Formannskapet
 
Hovedutvalg for bistand og omsorg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS