Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020371885
DokumentID: 21/91534 - Oppfølging av arbeidsgiveransvaret for kommunedirektøren - rapportering 2021
ArkivsakID: 19/11728 - Oppfølging av arbeidsgiveransvaret for rådmannen
Journaldato: 19.05.2021
Brevdato: 11.05.2021
Dokumentansvarlig: Eirik Lindstrøm

Sendt til

Formannskapet
 
Kommunestyret
ACOS Innsyn levert av ACOS AS