Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020371842
DokumentID: 21/91491 - Stabekkbanen, miljøvennlig betongdekke.
ArkivsakID: 21/7739 - Stabekkbanen, miljøvennlig betongdekke.
Journaldato: 06.05.2021
Brevdato: 06.05.2021
Dokumentansvarlig: Stig Olai Kapskarmo
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

BAeRUM Ishall AS

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS