Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020369915
DokumentID: 21/89564 - Anlegg og framkommelighet i Sandvika sentrum øst
ArkivsakID: 21/941 - Notater til MIK 2021
Journaldato: 04.05.2021
Brevdato: 04.05.2021
Dokumentansvarlig: Arthur Wøhni

Sendt til

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS