Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020369316
DokumentID: 21/88965 - Status sårbare barn og unge under Covid 19
ArkivsakID: 21/7546 - Status sårbare barn og unge i forbindelse med Covid 19
Journaldato: 07.06.2021
Brevdato: 07.06.2021
Dokumentansvarlig: Siv Herikstad

Sendt til

Hovedutvalg for barn og unge

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS