Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020366471
DokumentID: 21/86120 - UBB - Oversendelse av regnskap, orientering om driften og revisjonsberetning for 2020
ArkivsakID: 21/612 - Stiftelsen Utleieboliger i Bærum– uttalelse om vedtektsendringer
Journaldato: 29.04.2021
Brevdato: 15.04.2021
Dokumentansvarlig: Eirik Lindstrøm
Journalpostkategori: Epost
ACOS Innsyn levert av ACOS AS