Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020366191
DokumentID: 21/85840 - Saksgang ved klage på retten til et trygt og godt skolemiljø
ArkivsakID: 21/7292 - Saksgang ved klage på retten til et trygt og godt skolemiljø
Journaldato: 26.05.2021
Brevdato: 26.05.2021
Dokumentansvarlig: Kari Kolbjørnsen Bjerke

Sendt til

Klageutvalget
ACOS Innsyn levert av ACOS AS