Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020364853
DokumentID: 21/84502 - Svar på spørsmål fra representanten Eirik Bøe (V) vedr, eiendomsforvatning og skolebygg
ArkivsakID: 21/3386 - Kommunedirektøren - svar på spørsmål i Formannskapet 2021
Journaldato: 28.04.2021
Brevdato: 28.04.2021
Dokumentansvarlig: Bente Rudrud Herdlevær

Sendt til

Formannskapet
 
Hovedutvalg for barn og unge
ACOS Innsyn levert av ACOS AS