Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020360565
DokumentID: 21/80214 - Klage over vedtak om avslag på søknad vedrørende startlån og tilskudd
ArkivsakID: 21/6715 - Behandling av klage på vedtak vedrørende startlån og tilskudd
Journaldato: 14.05.2021
Brevdato: 03.05.2021
Dokumentansvarlig: Andreas Lundiin
Hjemmel: offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS