Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020359672
DokumentID: 21/79321 - Innspill fra Humanetisk forbund - Valglokale for Tanum Valgkrets
ArkivsakID: 21/5824 - Valg av valglokale for Tanum valgkrets
Journaldato: 20.04.2021
Brevdato: 20.04.2021
Dokumentansvarlig: Tone Halvorsen
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Kai Mjaanes

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS