Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020358837
DokumentID: 21/78486 - Selvkost for Trygghetspakken - oppdatert beregning
ArkivsakID: 21/607 - BIOM notater - samlesak fra og med 2021
Journaldato: 20.04.2021
Brevdato: 20.04.2021
Dokumentansvarlig: Bjørn Røed

Sendt til

Eldrerådet
 
Hovedutvalg for bistand og omsorg

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS