Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020356208
DokumentID: 21/75857 - Status kontrollvirksomhet Folkehelsekontoret 1. kvartal 2021
ArkivsakID: 21/2004 - Notater og svar på spørsmål til råd og utvalg
Journaldato: 20.04.2021
Brevdato: 20.04.2021
Dokumentansvarlig: Grete Syrdal

Sendt til

Formannskapet
 
Hovedutvalg for bistand og omsorg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS