Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020355507
DokumentID: 21/75156 - Klage på avslag om skoleplass ved Oksenøya skole 1.trinn august 2021
ArkivsakID: 21/6402 - Klage på avslag om skoleplass ved Oksenøya skole i 1. trinn august 2021
Journaldato: 14.05.2021
Brevdato: 03.05.2021
Dokumentansvarlig: Torleif Grendahl
Hjemmel: offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS