Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020354010
DokumentID: 21/73659 - Svar på spørsmål i Hovedutvalg miljø, idrett og kultur 15.04.2021
ArkivsakID: 21/941 - Notater til MIK 2021
Journaldato: 15.04.2021
Brevdato: 15.04.2021
Dokumentansvarlig: Arthur Wøhni

Sendt til

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
ACOS Innsyn levert av ACOS AS