Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020350671
DokumentID: 21/70320 - Notat vedr. status for tilfluktsrommene i Bærum
ArkivsakID: 21/5938 - Notat vedr. status for tilfluktsrommene i Bærum
Journaldato: 15.04.2021
Brevdato: 15.04.2021
Dokumentansvarlig: Henrik Birger Heide

Sendt til

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS