Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020349195
DokumentID: 21/68844 - Tilleggsnotat til sak om revidert samarbeidsavtale med Fontenhuset Bærum
ArkivsakID: 16/11555 - Etablering av fontenehus i Bærum kommune
Journaldato: 13.04.2021
Brevdato: 12.04.2021
Dokumentansvarlig: Grete Syrdal

Sendt til

Hovedutvalg for bistand og omsorg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS