Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020347851
DokumentID: 21/67500 - Svar på spørsmål fra representanten Haakon Kvenna Veum (H)
ArkivsakID: 21/5591 - Spørsmål fra representanten Haakon Kvenna Veum
Journaldato: 12.04.2021
Brevdato: 12.04.2021
Dokumentansvarlig: Siv Herikstad

Sendt til

Hovedutvalg for barn og unge
ACOS Innsyn levert av ACOS AS