Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020344662
DokumentID: 21/64311 - Prinsipper for fremtidig utvikling av Sandvika sjøfront - 2. gangs behandling
ArkivsakID: 17/14659 - Sjøfronten Sandvika - mulighetstudie - områderegulering
Journaldato: 16.09.2021
Brevdato: 15.09.2021
Dokumentansvarlig: Anne Trine Hoel
ACOS Innsyn levert av ACOS AS