Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020344147
DokumentID: 21/63796 - Referatsaker
ArkivsakID: 21/4065 - Hovedutvalg for barn og unge - 13.04.2021
Journaldato: 30.03.2021
Brevdato: 30.03.2021
Dokumentansvarlig: Lusine Mkrtchyan

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS