Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020344135
DokumentID: 21/63784 - Utkast til høringsnotat fra Osloregionen i forbindelse med Stortingets behandling av NTP 2022 - 33
ArkivsakID: 21/5321 - Utkast til høringsnotat fra Osloregionen i forbindelse med Stortingets behandling av NTP 2022 - 33
Journaldato: 30.03.2021
Brevdato: 29.03.2021
Dokumentansvarlig: Magnus Skjelmo Kristiansen
Journalpostkategori: Epost

Sendt til

Martin Hafsahl
 
Stig Olai Kapskarmo
Stensgaten 28 A
0358 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS