Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020339600
DokumentID: 21/59249 - Meld. St. 20 (2020-2021) Nasjonal transportplan 2022-2033
ArkivsakID: 19/25406 - Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033
Journaldato: 23.03.2021
Brevdato: 23.03.2021
Dokumentansvarlig: Arthur Wøhni

Sendt til

Formannskapet
ACOS Innsyn levert av ACOS AS