Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020336889
DokumentID: 21/56538 - Notat til møte i klageutvalget - ulike forhold rundt sentrale og lokale krav og retningslinjer knyttet til fjerning av nedgravde oljetanker
ArkivsakID: 19/22880 - Dugnadveien 7 - oljetank
Journaldato: 22.03.2021
Brevdato: 19.03.2021
Dokumentansvarlig: Gry Folge
Journalpostkategori: Epost

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS